ajudes al pagament d’hipoteques
El termini de presentació és de 20 dies hàbils a partir de l'endemà a la publicació de l'extracte de la convocatòria en el BOIB (6 de novembre de 2021) de les Illes Balears.
Ajuts al lloguer
Aquests ajuts fan especial esment a persones en atur, persones afectades per la Covid-19, joves, famílies monoparentals i persones o famílies que per les seves circumstàncies compleixin els requisits per accedir a la subvenció.
LOGO BORSA TREBALL MANTENIMENT
L'objecte d'aquesta convocatòria és la de constituir, pel procediment de concurs una borsa de feina de peó de manteniment a l'efecte de cobrir possibles vacants, baixes, vacances, permisos, llicències, necessitats urgents de contractació o qualsevol supòsit de
operari/ària de residus sòlids urbans
Termini de presentació 15 dies hàbils a partir de dia 20 d'octubre inclòs.

Últimes

NOTÍCIES

10-Novembre-2021
Convocatòria de subvencions per a la concessió d'ajudes al pagament d’hipoteques d'habitatges en el terme Municipal de Puigpunyent
El termini de presentació és de 20 dies hàbils a partir de l'endemà a la publicació de l'extracte de la convocatòria en el BOIB (6 de novembre de 2021) de les Illes Balears.
10-Novembre-2021
Convocatòria de SUBVENCIONS per a la concessió d'ajudes al LLOGUER D'HABITATGES en el terme municipal de PUIGPUNYENT
Aquests ajuts fan especial esment a persones en atur, persones afectades per la Covid-19, joves, famílies monoparentals i persones o famílies que per les seves circumstàncies compleixin els requisits per accedir a la subvenció.