Parc verd

Horaris

 • Horari d'hivern: de dilluns a divendres de 8.30 a 11.30 hores i de 16 a 19 hores
  Dissabte de 9 a 14 hores i de 16 a 19 hores. Diumenge de 9 a 14 hores.
   
 • Horari d'estiu: de dilluns a divendres de 8.30 a 11.30 hores i de 17 a 20 hores
  Dissabte de 9 a 14 i de 17 a 20 hores.
  Diumenge canvia l'horari de 9:00 a 14:00 hores.
  • El canvi d'horari del parc verd coincideix amb el canvi d'hora del darrer cap de setmana d'octubre i de març.

Les normes bàsiques per a regular el bon funcionament i ús del parc verd, són les següents:

 • El parc verd és d’ús exclusiu dels particulars residents al municipi i dels serveis municipals. Excepcionalment els usuaris professionals hi podran aportar residus en quantitats reduïdes assimilables a les dels particulars i que no suposin una despesa per l’Ajuntament pel que fa al transport i/o tractament. En cap cas hi podran aportar restes de poda, voluminosos o residus perillosos. En aquests casos, els professionals els hauran de dur directament a les plantes de tractament o bé contractar un gestor de residus autoritzat.
   
 • Al parc verd hi podeu trobar els residus separats en contenidors, compactadores, etc. Cal que llegiu atentament els cartells o notes indicatives per respectar la separació establerta i, si en teniu dubtes, consultau-los amb el personal del parc verd. Està totalment prohibit deixar residus fora dels contenidors o fora del recinte.
   
 • Els contenidors del parc verd i les seves normes d’ús són:
  • Residus amb recollida domiciliària: paper i cartó, vidre, envasos, matèria orgànica i rebuig. S’han de dipositar dins els corresponents contenidors o compactadores. El paper, el vidre i la matèria orgànica s’han de deixar sense bossa de plàstic.
  • Residus d’aparells elèctrics i electrònics: geleres, rentadores, ordinadors i altres electrodomèstics.
  • Residus perillosos. Restes de pintura i altres productes químics tòxics. Prohibit el dipòsit a les empreses. Cal presentar-los tapats i sense que tenguin possibilitats d’escampar-se fora dels recipients destinats a acollir-los.
  • Restes de poda. Només es permet l’entrada de 5 bosses de poda (300 litres) per usuari i setmana. No es poden deixar fulles de qualsevol tipus de palmera. Prohibit el dipòsit a les empreses.
  • Roba. Ha de ser roba neta i útil. S’ha de dur en bosses i deixar dins el contenidor corresponent. Aquesta roba és recollida per la Fundació Deixalles.
  • Voluminosos. Mobles i altres residus no reciclables de grans dimensions que no càpiguen al contenidor de rebuig. Prohibit el dipòsit a les empreses. L’ajuntament disposa d’un servei especial de recollida domiciliària de residus voluminosos per aquelles persones que no tenen la possibilitat de transportar els residus. Més informació a l’ajuntament.
  • Plàstic rígid: para-xocs, cadires, caixes, cossiols, garrafes...
  • Bateries. S’han de deixar dins el seu contenidor específic procurant que no es vessi el líquid que contenen.
  • Piles alcalines i de botó. S’han de dipositar per separat al contenidor habilitat per al sistema de gestió corresponent.
  • Olis minerals i vegetals. Es deixen al contenidor respectiu, procurant no vessar-ne i que no es mesclin els diferents tipus d’oli.
  • Fluorescents i altres lluminàries. S’han de dipositar als seus contenidors específics. Són altament contaminants per tant és molt important que no es rompin.
  • Ferralla: qualsevol residu metàl·lic no electrònic ni elèctric.
  • Neumàtics: si duen llanda s’han de dipositar al contenidor de ferralla.
  • Vidre pla. És Important no dipositar-lo en el contenidor d’envasos de vidre.
  • Altres residus reutilitzables. Mobles, juguetes, llibres, estris que pel seu estat encara poden ser utilitzats. S’han de lliurar a l’operari del punt verd. Els recollirà la Fundació Deixalles.

Residus no admesos:

 • Amiant
 • Restes de medicaments
 • Restes d’animals morts i excrements animals
 • Residus d’activitats mineres o extractives
 • Residus explosius
 • Residus radioactius
 • Enderrocs. L’ajuntament facilita quinzenalment la recollida controlada de runa, previ pagament d’1.50€/sac de 15 kg i amb una capacitat màxima de 10 sacs.

Per desfer-se d’aquests residus és obligatori contractar els serveis d’un gestor de residus.

Els horaris del parc verd seran variables en funció de l’època de l’any i l’evolució de l’afluència de visitants. Els horaris podran ser modificats amb previ avís per part de l’Ajuntament, mitjançant un ban, mail o bé als cartells del parc verd. Teniu l’horari actual amb els dies de recollida al document adjunt en aquest punt.

El parc verd compta a càmeres de videovigilància, tant el parc verd com el seu perímetre, per tal de detectar els possibles infractors de les normes que recull aquest reglament.