L'equip de govern

ORGANIGRAMA POLÍTIC

ANTONI MARÍ ENSEÑAT. BATLE

  • Funció Pública, Seguretat Ciutadana, Medi Ambient, Patrimoni i Benestar Animal

 

ALEXANDRA RAQUEL RIPOLL. 2ª TINENT DE BATLE

  • Àrees: Serveis Socials, Cultura, Esports, Sanitat, Cooperació, Igualtat i Joventut

 

MIQUEL J. ESTRADES GÓMEZ.  1ª TINENT DE BATLE

  • Àrees: Urbanisme, Planejament, Obres Públiques, Mobilitat

 

MAGDALENA GOMIS MARTORELL. 3ª TINENT DE BATLE

  • Àrees: Economia i Hisenda, Mercats i Fires, Segona Edat i Gent Gran

 

ELADIO TOMÁS ARRUGA. REGIDOR

  • Àrees: Aigües, manteniment i gestió del nucli de Galilea


 

PLE
 

REGIDORS INDEPENDENTS DE PUIGPUNYENT I GALILEA 

  • GABRIEL FERRÀ MARTORELL
  • MACU RIERA I MATAS
  • TONI GENOVART MARTINEZ

 

REGIDOR PARTIT POPULAR

  • GUILLEM GINARD SÁNCHEZ