Contractació del subministrament, en la modalitat de renting, d'una agranadora articulada per a la recollida i transport de RSO