V Jornades d'Estudis Locals de Puigpunyent i Galilea

18-Novembre-2020
7 i 8 de maig de 2021.

Les Jornades d’Estudis Locals de Puigpunyent són una activitat relacionada amb la recerca, una oportunitat perquè els investigadors puguin exposar i donar a conèixer els seus treballs relacionats amb diferents àmbits, com la història, l’educació, l’art, la ciència, etc.

Les V Jornades d’Estudis Locals, que se celebraran els dies 7 i 8 de maig de 2021, se centraran en dos temes de plena actualitat: l’ecologia i el feminisme. Un cop celebrades, l’Ajuntament de Puigpunyent es compromet a publicar les actes en un volum dins el mateix 2021, prèvia avaluació del comitè científic convocat per a dita finalitat.

Tot i això, les jornades també acceptaran altres comunicacions fora d’aquestes temàtiques, que seran publicades igualment a les actes. Per tant, les V Jornades d’Estudis Locals es desenvoluparan en tres blocs:

1.- Feminisme
2.- Ecologia
3.- Miscel·lània

Inscripció

Com a comunicant: cal enviar un correu electrònic a biblioteca@ajpuigpunyent.net. En aquest correu cal assenyalar el títol de la comunicació, un resum d’un mínim de 8 línies i un màxim de 15 i els mitjans tècnics que s’hauran de menester per a l’exposició (canó de vídeo, portàtil, etc.). Es lliurarà un certificat per a cada un dels comunicants durant les jornades.

Com a oient: cal enviar un correu electrònic a biblioteca@ajpuigpunyent.net indicant l’assistència i també si l’oient vol un certificat d’assistència. El nombre d’assistents
estarà limitat per tal de garantir la seguretat a causa de la COVID-19. També es lliurarà un certificat per a cada oient inscrit.

La data límit d’inscripció és dia 25 d’abril de 2021.

Publicació de les comunicacions

Un cop celebrades les Jornades, es donaran unes setmanes per a lliurar per escrit la comunicació, en català, amb un màxim de 15 pàgines (lletra Times New Roman del cos 12, amb interliniat d’1’5). Les imatges i les gràfiques, si n’hi ha, s’han de lliurar fora del text, en format JPG. Els textos definitius s’han d’enviar a biblioteca@ajpuigpunyent.net.