Subvencions a autònoms i empreses del municipi de Puigpunyent

22-Desembre-2020
L'Ajuntament de Puigpunyent convoca la concessió d'ajudes destinades a autònoms i empreses del municipi de Puigpunyent per protegir l'activitat econòmica local de l'impacte de la Covid-19.

Podran ser beneficiàries de la subvenció les següents persones/entitats:

1- Les persones físiques o jurídiques que tinguin un establiment obert al públic i l’activitat es trobés recollida dins de les obligades al tancament obligatori dels establiments disposat en el Reial Decret 465/2020, de 17 de març, que modifica l’article 10 del Reial Decret 463/2020 de 14 de març.

2- Les empreses i autònoms l’activitat de la qual s’hagi vist interrompuda per no trobar-se la mateixa qualificada com a servei essencial en l’annex del Reial Decret-llei 10/2020, de 29 de març.

3- Les empreses i autònoms la facturació dels quals durant el període per al qual es sol·licita l’ajuda s’hagi vist reduïda, almenys, en un 50 % en relació amb la mitjana de facturació del semestre anterior.

Al BOIB  rebreu informació més ampliada.