Servei Socioeducatiu

27-Desembre-2019
Plec de clàusules tècniques que regiran la contractació de la gestió del servei socioeducatiu al municipi de Puigpunyent.