Reciclatge del vidre

09-Novembre-2020
Pregam treure el vidre en poal i no en bossa per tal d'evitar l'ús de plàstics.

Les bosses les retiren una a una els operaris cosa que enlenteix la recollida i provoca renous.

Gràcies per la vostra cooperació.