Neteja solars urbans

25-Juny-2021

VOS RECORDAM QUE, SEGONS L’ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE LA NETEJA, SEGURETAT I SALUBRITAT DE TOT TIPUS DE TERRENYS, URBANITZACIONS, EDIFICACIONS I INSTAL·LACIONS:

- ELS SOLARS HAN D’ESTAR NETS D’HERBA I ALTRES MATÈRIES ORGÀNIQUES PER SEGURETAT I SALUBRITAT DE LES PERSONES.

- TAMPOC ES PODEN PRODUIR ABANDONAMENTS, ABOCAMENT O ELIMINACIÓ INCONTROLADA DELS RESIDUS URBANS O GENERATS A DOMICILIS PARTICULARS, COMERÇOS, OFICINES I SERVEIS: ANIMALS DOMÈSTICS MORTS, AIXÍ COM MOBLES, TRASTOS I VEHICLES ABANDONATS; RESIDUS I ESCOMBRARIES PROCEDENTS D’OBRES MENORS DE CONSTRUCCIÓ I REPARACIÓ DOMICILIARI.

- S’INFORMA ALS PROPIETARIS DE LES FINQUES CONFRONTANTS AMB ELS CARRERS URBANS TENEN L’OBLIGACIÓ DE NETEJAR LES ZONES DE LA SEVA PROPIETAT QUE PUGUIN DIFICULTAR LA MOBILITAT DE LES PERSONES I LA CIRCULACIÓ DE VEHICLES.