Estàs interessada/t en un espai co-working a Puigpunyent?

03-Maig-2021
L'Ajuntament de Puigpunyent posam a disposició de les nostres veinades/ts les instal·lacions per emprar-les com a co-working.

Aquest espai està situat a l'Ajuntament vell. Per posar-ho en marxa volem contar amb les opinions de les  persones interessades en emprar-lo per que s'ajusti al màxim a les seves necessitats.

Les persones interessades poden enviar un correu a: ajuntament@ajpuigpunyent.net o telefonant al 971614455 i vos convocarem a una reunió.

Junts cream espais per millorar la vida dins el nostre municipi.