Esborrany reglament participació ciutadana

16-Setembre-2022

L’objecte d’aquest Reglament és l’establiment del règim jurídic, les modalitats, el procediment, la realització i la convocatòria dels instruments i mecanismes de participació ciutadana en l’àmbit competencial de l’Ajuntament.