Convocatòria de subvencions per a la concessió d'ajudes al pagament d’hipoteques d'habitatges en el terme Municipal de Puigpunyent

10-Novembre-2021
El termini de presentació és de 20 dies hàbils a partir de l'endemà a la publicació de l'extracte de la convocatòria en el BOIB (6 de novembre de 2021) de les Illes Balears.