Convocatòria de SUBVENCIONS per a la concessió d'ajudes al LLOGUER D'HABITATGES en el terme municipal de PUIGPUNYENT

10-Novembre-2021
Aquests ajuts fan especial esment a persones en atur, persones afectades per la Covid-19, joves, famílies monoparentals i persones o famílies que per les seves circumstàncies compleixin els requisits per accedir a la subvenció.

El termini de presentació és de 20 dies hàbils a partir de l'endemà a la publicació de l'extracte de la convocatòria en el BOIB (6 de novembre de 2021) de les Illes Balears.