Convocatòria de subvencions per a la concessió d'ajudes al lloguer d'habitatges en el terme municipal de Puigpunyent

26-Octubre-2020
Aquestes ajudes van dirigides a persones que han vist afectada la seva situació pel COVID 19, i dirigides a persones empadronades al municipi i que tenen un habitatge llogat en el terme municipal de Puigpunyent.

Es podran beneficiar de les ajudes, les persones que es trobin en els següents supòsits:

Estar en atur.

Estar en situació d'expedient de regulació temporal d'ocupació (ERTO).

Estar afectat per una reducció de la jornada laboral per motius de conciliació familiar, laboral o organitzatius, sempre que tenguin fills menors d'edat, persones dependents i/o discapacitats al seu càrrec.

Ser autònom i haver patit una reducció d'ingressos del 50% o que l'activitat que realitza es trobarà suspesa durant l'Estat d'Alarma.

Tota la informació al BOIB nº181 de 22 d'octubre de 2020.