Borsa de feina de l’escala d’administració general

08-Abril-2021
Procediment de concurs-oposició d’una borsa de feina de l’escala d’administració general, subescala administrativa, grup C, subgrup C1.