BASES PER A L'EXPLOTACIÓ DEL SERVEI DE BAR DE LES FESTES DE GALILEA

23-Juliol-2023

Les proposicions es presentaran al Registre General de l’Ajuntament en l’horari d’oficina amb un termini de 10 dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació a la seu electrònica (publicat el 21-07-2023).