Ajudes econòmiques per a famílies del Consell de Mallorca

28-Octubre-2022

Quin és l’objectiu d’aquesta ajuda?

El Bo per a les famílies és una ajuda puntual de 200 euros per família que té com a objectiu col·laborar a pagar qualsevol despesa relacionada amb factures de subministraments, energètiques, educació, oci, etc., o bé assumir l'encariment dels preus de la cistella de la compra. Cada un tria en què la vol gastar

Qui la pot sol·licitar?

Poden ser beneficiàries d’aquesta subvenció les persones majors d’edat que reuneixin els requisits següents:

1. Estar empadronat a un municipi de Mallorca amb una antiguitat mínima d’un any.

2. Només es pot demanar una ajuda per nucli familiar. Es considera nucli familiar:

• tenir a càrrec a alguna persona convivent fins a segon grau (fills/es, pare i/o mare, avis/es, nets/es o germans/es) o una altra persona dependent econòmicament amb un vincle de tutela, acolliment permanent o adopció;

o bé

• ser dues persones convivents amb vincle matrimonial o d’unió estable de parella.

3. La suma dels ingressos de la persona sol·licitant i dels altres membres convivents no ha d’haver superat els 40.531,14 euros durant l’exercici fiscal de 2021.

Quin és el termini per a demanar el Bo per a les famílies?

L’ajuda econòmica es podrà sol·licitar una única vegada i de manera telemàtica des del 21 d’octubre fins a l'11 de novembre de 2022.

Com es tramita la sol·licitud?

La sol·licitud per a accedir a aquesta ajuda de 200 euros es pot tramitar directament a través de la Seu Electrònica del Consell de Mallorca i del Tauler d’Anuncis de l’IMAS.