Ajudes per adequar banys a habitatges amb persones majors o persones amb mobilitat reduïda per millorar-ne l'accessibilitat

22-Juliol-2021

L'objecte d'aquesta Resolució és aprovar i regular la convocatòria d'ajudes per adequar cambres de bany d'habitatges amb persones majors o persones amb discapacitat amb mobilitat reduïda, residents, per millorar-ne l'accessibilitat, per tal de disminuir factors de risc de caigudes i lesions.