Acord Urbanístic UA-8

03-Setembre-2020

L'Ajuntament de Puigpunyent ha arribat a un acord amb els propietaris de la unitat d'actuació número 8 (UA-8) ubicada darrera de l'Església Parroquial. Aquest acord contempla:
    La UA-8 té una superfície total de 16.733,2 metres quadrats.
    908,14 metres quadrats són propietat de l'Església Parroquial de Puigpunyent, espai lliure privat.
    1000 metres quadrats queden disponibles per a la construcció d'un màxim de 5 habitatges al carrer Sa Taulera.
    14.825,06 metres quadrats queden com a propietat pública del municipi de Puigpunyent.

Per a més informació, pitjau AQUÍ.

Junts feim poble!