AGENDA

30-Gener-2021
Club de lectura
La societat literària i de pastís de pela de patata de Guernsey.
13-Març-2021
Club de lectura
El llibre dels plaers inmensos.
07-Maig-2021
V Jornades d'Estudis Locals de Puigpunyent i Galilea
Les V Jornades d’Estudis Locals es centraran en dos temes de plena actualitat: l’ecologia i el feminisme.
08-Maig-2021
V Jornades d'Estudis Locals de Puigpunyent i Galilea
Les V Jornades d’Estudis Locals es centraran en dos temes de plena actualitat: l’ecologia i el feminisme.
08-Maig-2021
26-Juny-2021
Club de lectura
Vincles ferotges.