Obres de renovació de la canonada d'aigua potable, de les xarxes de clavegueram i pluvials al tram inicial del Carrer Na Beltrana

Data publicació
07-Febrer-2017
Tipus de procediment
Tipus de contracte

Source URL: https://ajpuigpunyent.net/contractes/obres-de-renovacio-de-la-canonada-daigua-potable-de-les-xarxes-de-clavegueram-i-pluvials