Accessibilitat

Al web de l’Ajuntament de Puigpunyent s’han considerat les mesures següents per permetre que els usuaris accedeixin a tots els continguts i funcionalitats d'una manera més fàcil:


 • Distraccions

  S'eviten interferències com el contingut intermitent, el parpelleig exagerat o l'àudio que s'engega automàticament.

 • Imatges de text

  En general, el contingut, excepte logotips o imatges de marca, es pot configurar perfectament, ja que s’eviten les imatges de text.

 • Títols

  Els títols de pàgina anomenen el portal i la secció per tal de contextualitzar els usuaris.

 • Contrast de colors

  Les característiques visuals del web (tipus de lletra, color del text i fons, etc.) s’han definit mitjançant el full d'estil. Compleixen les pautes de les WCAG 2.0 referides a la ràtio de contrast en el nivell AA.

 • Formularis

  Els formularis contenen etiquetes i controls associats correctament.

 • Idioma

  L’idioma de les pàgines està marcat correctament.

 • Xarxes socials

  Els connectors de les xarxes socials són accessibles.

 • Llenguatge

  El llenguatge de la pàgina és simple i adequat per al públic al qual va adreçat el contingut.

 • El desenvolupament del web de l’Ajuntament de Puigpunent s’ha basat en la consideració de les Pautes d'accessibilitat al contingut en la web 2.0 (WCAG 2.0), en el seu nivell doble A, establertes pel W3C (Consorci de la World Wide Web).


Source URL: https://ajpuigpunyent.net/accessibilitat