Vegetació i Flora

VEGETACIÓ

Alzinars: ocupa la major part del territori en les condicions de no intervenció humana.

Matolls: els seus arbustos representatius son el romer i el bruc. Se localitza tan els àmbit de muntanya.

Bosc de Pi culmina Baleàric: se desenvolupa especialment terrenys. La presencia se concentra sobretot a la zona culmina'l de les muntanyes.

Pi Alepo o Carrasco (Pinus halepensis): especie de arboreda del gènere Pinus, arbre documentat per la regió del mediterrani

Olivera: quatre varietats de olives autoritzades per l’oli de Mallorca. Varietats: mallorquina, empeltre, arbequina i picual.

Garrover: arbre de 10 metres d’altura de fulla perenne. El seu fruit es una baina comestible. S’empra pel consum.

Taronger: arbre on s’obté la taronja. Ametllers: família de les rosáceas, amb flors blanques i rosades que donen un fruit que es ametlla.

VEGETACIÓ % km² (ENTORN)

 • ALZINARS: 35.25140118 %
 • PINARS CARRASCO: 28.99241130 %
 • AGRÍCOLA I PRATS ARTIFICIALS: 8.79904138 %
 • ULLASTRARS (BOSCS): 2.82851693 %
 • BOSCS MIXTOS DE FRONDOSES EN LA REGIÓ BIOTÈRMICA MEDITERRÀNIA (BOSC): 1.19872665 %
 • MATOLLS: 0.81297880 %
 • ARBORAT DISPERS CONÍFERES I FRONDOSES: 0.11374038 %

FONGS

Peziza aurantia: Fong vistos per el seu color ataronjat, es troba a camins oberts on abunda el pinar, predomina a Puigpunyent. Sol ser comestible però de baixa qualitat.

Geoglossum hirsutum: Fong de color negre allargat d’uns 3-6, amb el cap de forma de espàtula, abunda a les zones humides on hi ha molsa, predomina a la zona de Puigpunyent, entre les zones de la carretera de Puigpunyent – Esporles. No es comestible.

Hydnum aurantiacum: Fong de color blanc al principi i varia al groguenc ataronjat, abunda en zones de bocs coníferes, predomina per la zona de son Fortesa de Puigpunyent i el camí de Galatzó. No es comestible.

Boletus satanas: Fong de color cafè en llet o gris, amb les espores de color groguenc, ataronjat. El peu de un color vermell com la sang, abunda a les zonesde boscs humits de castanyers i roures. Creix on els arboços. Trobats en freqüència a la part darrera de ses cases de Sa Campaneta de Puigpunyent. És tòxica.

Hygrophorus (Hygrocybe) citrinus: Fong de color groguenc, hàbitat de praderes, es molt estrany trobar-les, però se han trobat exemplars al voltant del camí de Galatzó per son Fortesa.

Hygrophorus (Limacium) nemoreus: Fong de color groguenc i grisos més cap el centre. La seva hàbitat son de pins. Es troba a la carretera de Puigpunyent a Esporles. Es poden menjar però son de baixa qualitat.

Coprinus comatus: Fong de color blanc, es troba a zones obertes, praderes, camins, cunetes... Es troba a la zona de la carretera de Puigpunyent a Esporles. Es comestible.

Lacrymaria velutina: Fong de color marró clar i el capell de color canyella. Es troba a zones al voltant de camins, praderes, marges de boscos... Es troba a la carretera de Puigpunyent a Esporles.


FLORA

FOTOGRAFIA NOM COMÚ NOM CIENTÍFIC DESCRIPCIÓ
Ametller Flors de Ametller Prunus dulcis arbre de les família rosáceas amb dues variants
Bruc Bruc Calluna vulgari molt freqüent en els pinars. Flors rosades i agrupades en petites parts de tres i un color mes clar, diferent variants. Es un arbust perenne.
Orquídea silvestre Orquídia Orchidaceae hi ha una 60 varietat silvestres, totes aquestes especies son protegides. Creixen a tots els llocs: camp, zones rurals, enzinars, murs de pedra, en els camins...
Gamó comú L'orquídia piramidal Anacamptis piramidalis creix en les garrigues i pinars
Mirall de Venus Mirall de Venus Ophrys speculum floreix en hivern i primavera
Gamó Gamó Comú Asphodelus macrocarpus herba perenne amb talls gruixuts en multiflores blanques
Estepa Estepa Cistus albidus L es un arbust de tamany mitja amb flors violades o blanques.
Romer Romer Rosmarinus fficinalis L es una planta mediterrani més coneguda com planta culinària i medicinal. Es abundant a les zones de muntanya. Les flors son blaves, planta molt aromàtica.
Herba de l’esparver Herba de l’esparver Hieracium glaucinum Jord herbes perennes, flora de color groc.
Ull de bou Ull de bou Chrysanthemum coronarium herba anual comú entre els marges i camins.
Rosella Rosella Papaver rhoeas especie anual, que floreix i mor. Neixen a finals de la primavera en els primers dies d’estiu.

ARBRES IMPORTANTS

Alzina des Molí Nou

 • Espècie: Alzina,Quercus ilex
 • Data de catalogació: 11/06/1993.
 • Terme municipal: Puigpunyent (Mallorca).
 • Ubicació: Al paratge del Molí Nou, dins la finca de Son Net.
 • Propietat: Privada.
 • Descripció: Arbre de grans dimensions, amb una capçada de 25metres de diàmetre, i una alçària de 17,5 metres. El tronc té un diàmetre de quasi 1,6 metres i 5,6 de perímetre.
 • Edat: Entre 450-500 anys.

Arbre de grans dimensions i un dels més vells de la comarca. El fet de trobar-se a la cruïlla de dos torrents li ha permès, segurament,tenir aquest extraordinari creixement, ja que les arrels no han tro-bat cap obstacle per trobar humitat i nutrients. Ha es

Roures de sa Riera

 • Espècie: Roure,Quercus faginea
 • Data de catalogació: 11/06/1993.
 • Terme municipal: Puigpunyent (Mallorca).
 • Ubicació: Es troben a la finca Son Bru, de Puigpunyent, al km 14,9 de la carretera Palma-Puigpunyent.
 • Propietat: Privada (Puente Mallorca, SA).
 • Descripció: El roure més gran fa 11,5 metres d’alçària i el mateix diàmetre de la capçada. El diàmetre de la soca fa 66 cm. El més petit fa 14 metres d’alçària i uns 12 de diàmetre de la capçada, amb una soca de 81 cm de diàmetre.
 • Edat: Uns 250-300 anys, la meitat de la longevitat que s'atribuïble roures.

És l’únic redol d’aquesta espècie a les Balears (amb l’immediat puig dels Roures, on no n’hi ha cap exemplar tan gros). Són dos exemplars de gran mida i bona estructura, i poques desenes de menor talla. L’existència de roures en aquest indret figura ja a l’inventari forestal de la Marina Reialdel 1748, que els assenyala com els únics de Mallorca, amb 70 exemplars. Els dos roures estan en bon estat, malgrat que el més gran té ferides a la soca producte de cops de destral. Hi havia un tercer roure, que va morir a causa d’una tempesta a començaments dels anys 40.

Lledoners de sa Campaneta

 • Espècie: Lledoner,Celtis australis
 • Data de catalogació: 07/03/2005.
 • Terme municipal: Puigpunyent (Mallorca).
 • Ubicació: Davant les cases de la possessió de sa Campaneta, que té el camí d’accés a l’altura del kilòmetre 4 de la carretera Esporles-Puigpunyent.
 • Propietat: Privada.
 • Descripció: Grup de dos lledoners de gran estructura aèria i d’uns 18 metres d’alçària. El perímetre del tronc és de 4,6 i 3,2 metres, i tenen 5 i 4 ramificacions, respectivament. Les capçades juntes cobreixen una àrea de més de 24 metres de diàmetre.
 • Edat: Uns 400 anys.

Presenten nombroses ferides per l’esqueixament de branques a causa del vent. Però, malgrat la maduresa, es troben en bon estat fitosanitari i tenen una vitalitat moderada. Les seves fulles serveixen d’aliment per al bestiar.


Source URL: https://ajpuigpunyent.net/vegetacio-i-flora