AJUDES PER A INVERSIONS EN LA PREVENCIÓ DELS DANYS CAUSATS ALS BOSCOS PER INCENDIS FORESTALS, DESASTRES NATURALS I CATÀSTROFES, 2024

29-Abril-2024

L'Ajuntament us informa que ha sortit publicat al BOIB núm.48 11/04/2024 Secció III: SUBVENCIONS ACTUACIONS PREVENCIÓ D'INCENDIS FORESTALS per a PARTICULARS (PIFO 2024).

El termini de presentació de sol·licituds acaba el dia 31 de maig de 2024.

Més informació: fogaiba.caib.es